Sygedagpenge

Sygedagpenge

 

TOBIASSEN konsulenterne udfører alle opgaver i forbindelse med sygedagpengeopfølgning:

 • Afholdelse af førstegangssamtaler
 • Løbende lovpligtig opfølgning 
 • Forberendelse af sager til rehabiliteringsteam
 • Indstilling til forlængelse af sygedagpenge jf. sdpl. § 27 inden revurderingstidspunkt
 • Behandling  af  forlængede sager, herunder vurdering af fortsat sygedagpengeret og indstilling til videre forløb
 • Behandling af klagesager

Vi tilbyder også konsulentbistand i forhold til strukturering og effektivisering af arbejdsgange og metoder:

 • Tidlig indsats
 • Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser
 • Hjælp til at skabe overblik over sygedagpengesager
 • Oplæring af nye medarbejdere
 • Metodeudvikling i forbindelse med specifikke indsatsområder

Kontakt os

Telefon: +45 28 30 15 19

Mail: info@tobiassen.dk