Jobcenter København Ungecentret

TOBIASSEN Konsulenterne varetog i 2015 opfølgning i et større antal sygedagpengesager i Ungecentret i Jobcenter København. Der var fokus på de komplicerede sager, hvor der skulle ydes en ekstra indsats for at skabe en god kontakt til borger, for at få lavet en fremadrettet plan.