Jobcenter København Sygedagpenge

Jobcenter København Sygedagpenge

 

Opfølgning i sygedagpengesager

I 2015 varetog TOBIASSEN Konsulenterne opfølgning i et større antal sygedagpengesager, omhandlende både nysygemeldte og borgere med langvarige sygemeldinger. Målet med opfølgningen og indsatsen var, at støtte borgerne tilbage på arbejdsmarkedet så snart de var parate til dette. 

Langvarige sygedagpengesager

TOBIASSEN Konsulenterne har i perioden 2008 - 2010 stået for opfølgning i 590 sygedagpengesager over 52 ugers varighed i Jobcenter København. Opgaven gik ud på at hjælpe de sygemeldte gennem en grundig afklaring af behovet for hjælp og støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det har ført til at Jobcentret efterfølgende har kunnet træffe afgørelser i 530 sygedagpengesager. Borgerne vender tilbage til arbejdsmarkedet, får hjælp til opkvalificering og genindtrædelse på arbejdsmarkedet, bliver revalideret eller får tilkendt fleksjob eller førtidspension. I begyndelsen af 2010 blev resultaterne af denne indsats tydelig, da det i en pressemeddelelse fra beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard blev offentliggjort at antallet af langvarige sygedagpengesager i Københavns kommune var reduceret fra 2400 til 1750 i perioden fra 2008 til oktober 2009.

 

Indsats før generel varighedsbegrænsning

Fra sensommeren 2009 til 2010 udvidede vi vores indsats i Jobcenter København til at omfatte 600 sygedagpengesager mellem 26 og 52 ugers varighed. Indsatsen var fokuseret på en afklaring af borgerens ressourcer og barrierer gennem udarbejdelse af en arbejdsevnevurdering. Herefter afklarerde vi mulighederne for at varetage et arbejde, om der var behov for støtte og mulighederne i forbindelse med varighedsbegrænsningens indtræden. Ca 70% af de sygemeldte vender tilbage til eget arbejde, stiller sig til rådighed i a-kasse eller får tilkendt revalidering, fleksjob eller førtidspension inden eller ved varighedsbegrænsningens indtræden.

Kontakt os

Telefon: +45 28 30 15 19

Mail: info@tobiassen.dk