Jobcenter København Center for Jobindsats (JKI)

TOBIASSEN Konsulenterne har siden 2015 hjulpet JKI med at forberede ca 200 borgersager, således at de kunne forelægges for rehabiliteringsteam med henblik på iværksættelse af ressourceforløb, tilkendelse af fleksjob eller indstilling til førtidspension.

Vi deltager også i funktion som koordinerende sagsbehandler, og sikrer at borgere der er blevet tilkendt ressourceforløb også kommer i gang med den aktivitet og afklaring, der er indstillet til fra rehabilteringsteamet.