Koordinerende sagsbehandler

Koordinerende sagsbehandler

 

TOBIASSEN Konsulenterne kan fungere som koordinerende sagsbehandler for borgere der er bevilget ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Vi sikrer at den plan rehabiliteringsteamet har peget på bliver gennemført og at der sker en udvikling og afklaring af borgers langsigtede arbejdsevne. Vi har i hele forløbet fokus på at målet er at borger vender tilbage til arbejdsmarkedet i størst muligt omfang under hensyntagen til deres fysiske, psykiske og sociale skånehensyn. 

 

Kontakt os

Telefon: +45 28 30 15 19

Mail: info@tobiassen.dk