Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)

Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)

 

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Tobiassen Konsulenterne har siden juni 2010 ved flere lejligheder samarbejdet med Center for Afklaring og Beskæftigelse i forbindelse med gennenmførelse af sygeopfølgningssamtaler og jobsamtaler for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.

Forløb for sygedagpengemodtagere

Tobiassen Konsulenterne har siden april 2011 deltaget i gennemførelse af individuelle afklarende forløb for sygedagpengemodtagere. Forløbene har haft to primære målgrupper:

  1. Afklaring af arbejdsevne gennem individuelt forløb: Formålet med forløbet er at støtte borgere med sygemelding udover 26 til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er fokus på identifikation af skånebehov, fremtidige arbejdsmuligheder samt delvis raskmelding. Herudover fokus på beskrivelse af arbejdsevne i relation til generel varighed til brug for Jobcentrets vurdering af forlængelsesbetingelser.
  2. Forløb for borgere med aktiv arbejdsskadesag: Formålet med forløbet er at støtte borgere med arbejdsskade ved en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der vil være fokus på samarbejde med Arbejdsskadestyrelsens Rejsehold, med henblik på en endelig afgørelse af arbejdsskadesagen, eventuel kontakt til forsikringsselskab, identifikation af skånebehov, fremtidige arbejdsmuligheder samt delvis raskmelding.

Kontakt os

Telefon: +45 28 30 15 19

Mail: info@tobiassen.dk